R.K. Basisschool Klim-Op:
Gewoon Goed Onderwijs

WELKOM BIJ KLIM-OP

Klim-Op is een katholieke school waar leerlingen zich thuis voelen. Kinderen leren en spelen samen en mogen zichzelf zijn. Onze school wil ‘de goede grond’ zijn, waarin onze leerlingen goed kunnen groeien en ontwikkelen.
Wij werken vanuit een veilige en vertrouwde basis die ervoor zorgt dat kinderen en ouders zich thuis voelen op onze school. De driehoek ouders-leerkracht-leerling vinden wij belangrijk. Op die manier kunnen onze kinderen zich optimaal ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied. Dat vinden wij Gewoon Goed Onderwijs.
De sfeer op onze school kenmerkt zich door rust, structuur en veiligheid: inhoudelijk kwalitatieve lessen en een doorgaande leerlijn. Binnen ons onderwijs is er naast het aanleren van de belangrijkste basisvaardigheden ruimte voor de kinderen om zich op hun eigen manier te ontplooien. Dat gebeurt door een professioneel team, dat zich voortdurend ontwikkelt.

WAAROM KIEZEN VOOR KLIM-OP?

  • We hebben aandacht voor elk kind, houden rekening met zijn vaardigheden en passen ons onderwijs daarop aan. We bevorderen graag de zelfstandigheid van ieder kind.
  • Klim-Op staat voor een veilige schoolomgeving met een positief groepsklimaat.
  • Kwalitatief goed onderwijs, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Onze ambitie is om vernieuwend en vooruitstrevend te zijn. Dat is vooral te merken aan onze ICT en aan het vak Engels. Vanaf groep 1 bieden we al Engelse les aan.
  • Onze waarden en normen zijn gebaseerd op het katholieke geloof. Voor ons vormen die de basis voor onze pedagogische aanpak en structuur.

KLIMMEN, GROEIEN EN ONTWIKKELEN

Onze identiteit verbeelden wij met het beeld van de boom in de hal van de school. De schakels, de takken van deze boom, stellen onze leerlingen voor. Samen met de leerkrachten klimmen onze leerlingen op, groeien en ontwikkelen zich, individueel, maar ook samen als groep. Ieder mens is anders en vandaar de verschillende kleuren. De boom heeft zijn wortels en takken nodig om sterk te zijn. Zo hebben wij elkaar ook nodig om sterk te worden en te zijn. De boom laat zien dat we bij elkaar horen en dat onze school voor alle kinderen een veilige omgeving wil zijn.

KINDEROPVANG

Elk kind is uniek en dat uit zich al vanaf jonge leeftijd in de verschillende karaktereigenschappen. De een neemt makkelijk initiatief, de ander kijkt liever eerst de kat uit de boom. Ieder kind ontwikkelt zich ook in een ander tempo en daar is bij LPS kinderopvang de ruimte voor. Wij bieden een warme en vertrouwde omgeving waarin we het belangrijk vinden dat uw kind zich veilig en begrepen voelt. Ieder kind moet kunnen groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.