Klim-Op
R.K. basisonderwijs
in Hoogerheide

ONTWIKKELEN EN GRENZEN VERLEGGEN

Als school willen we bouwen aan een relatie door middel van samenwerken met en door onze leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen, kunnen ontdekken en grenzen kunnen verleggen. We vinden het belangrijk dat de kinderen geloven in zichzelf en in hun eigen kunnen. Dat vormt een belangrijke basis voor het leven na de basisschool.
Onze school staat voor een doorgaande didactische leerlijn en kwalitatieve lessen. Onze leerkrachten hebben oog voor aansluiting van de lesstof bij de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast dagen we de leerlingen graag uit om hun talenten te ontwikkelen.

ENGELS ALS TWEEDE TAAL

De keuze voor Engels als tweede taal op basisschool Klim-Op is een logische keuze. Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een vreemde taal leren. Vroeg beginnen met een vreemde taal biedt dus heel veel voordelen. Op basisschool Klim-Op wordt het vak Engels dan ook al gegeven vanaf groep 1. Door in een vreemde taal bezig te zijn, werken ze bijna ongemerkt aan kennis van die taal. Zo ontwikkelt hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak.

VAKSPECIALISTEN

Naast de scholing van de leerlingen vinden we scholing van onze leerkrachten ook heel belangrijk. We hebben verschillende leerkrachten die vakspecialist zijn op een bepaald gebied. Zo hebben we een vakspecialist voor taal, Engels, technisch lezen, dyslectie, wereldoriëntatie en rekenen. De kennis van deze specialisten wordt gedeeld binnen het team en vakspecialisten coachen hun collega’s.

OVERBLIJVEN

Op locatie Klim-Op wordt tussenschoolse opvang aangeboden, zodat kinderen in hun vertrouwde omgeving een boterham kunnen eten en even kunnen opladen voor de rest van de schooldag. Regels die we in de klas hebben, gelden ook tijdens het overblijven. Wanneer de schoolbel gaat lopen de oudere kinderen zelf naar de klas. De jonge kinderen begeleiden we natuurlijk.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

  • Voor het vak Engels werken we als school samen met Early Bird, een organisatie die zich richt op het geven van Engels op de basisschool. We gaan als school de komende jaren onze Engelse lessen verder uit bouwen zodat we een erkende Early Bird/ VVTO-school worden.
  • Onze schoolbibliotheek staat vol met leuke en moderne boeken voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De leerkrachten motiveren de leerlingen op verschillende manieren om daar een boek uit te kiezen.
  • Er is veel aandacht voor culturele vorming onder de naam CuKidS. Dit is een cultureel programma, bestemd voor alle basisscholen binnen de Zuidwesthoek. Het omvat activiteiten binnen en buiten de school op het gebied van cultureel erfgoed, kunstbeschouwing, beeldende vorming en kunstbeleving.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

De school onderstreept het belang van een goede relatie met diverse instanties. Zo zijn wij onderdeel van de Lowys Porquinstichting (LPS). Verder onderhouden we contacten met de Brede Welzijns Instelling (BWI) Woensdrecht. Met medewerking van verschillende sportaanbieders verzorgen zij één keer per maand een gastgymles. Ook verzorgt de BWI verschillende trainingen en (andere) gastlessen voor onze leerkrachten en leerlingen.

We zijn een katholieke basisschool en geven daar in en rondom de lessen invulling aan. We onderhouden dan ook nauw contact met de plaatselijke katholieke kerk, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Onze school doet jaarlijks mee aan de goededoelenactie Kerkbalans om een financiële bijdrage te leveren aan het onderhoud van de plaatselijke kerken.
Omdat elk kind recht heeft op goed onderwijs, werken wij samen met Samenwerkingsverband Brabantse Wal. Het Samenwerkingsverband ondersteunt onze school waar nodig bij vragen rondom passend onderwijs.